Hov-salver, -balsam, -olier

Hvorfor udvikler og sælger vi ikke den type produkter?!

Det korte svar er; fordi de ikke virker.

Det er lidt af en kontroversiel udtalelse at introducere, men uanset så er der forskningsarbejde der underbygger dette.

I vid udstrækning promoveres de nævnte produkter til at afhjælpe revner, tørre hove, manglende vækst, sur stråle med flere. Men hvis produkterne skal virke som lovet, så kræver det at hoven er permeabel (gennemtrængelig) for væskerne man smører på.

Er hoven permeabel (gennemtrængelig) for væsker?!

Susan A. Kempson og Elaine H. Campell studerede emnet og udgav blandt andet artiklen “A permeability barrier in the dorsal wall of the equine hoof capsule”. De fandt at

“In feet with good-quality horn, there was virtually no penetration of the tracers and water through the outer pigmented layer of the dorsal wall”

oversat til dansk;

“I hove med horn af god kvalitet var der praktisk talt ingen gennemtrængning af sporstoffer og vand gennem det ydre pigmenterede lag af hovvæggen”

“There was some penetration through the inner non-pigmented layer of the wallboth through the intercellular spaces (between cells) and through the cells. This indicated differences in the permeability barrier between the inner and outer layers of the wall. In a normal hoof, the inner layer is not exposed to the environment and is therefore unlikely to lose or absorb water through this horn. There was more penetration of the tracer through the sole horn and even more through the frog horn, but this was still only limited to a few cell layers five to eight cell layers in the sole, and 12-18 cell layers in the frog, which is less than one millimeter.”

oversat til dansk;

“Der var en vis gennemtrængning gennem det indre ikke-pigmenterede lag af hovvæggen både gennem de intercellulære rum (mellem celler) og gennem cellerne. Dette indikerede forskelle i permeabilitetsbarrieren mellem hovvæggens indre og ydre lag. I en normal hov er det indre lag ikke udsat for det omgivne miljø, og det er derfor usandsynligt, at det taber eller absorberer vand gennem dette horn. Der var mere indtrængning af sporstoffet gennem sålens horn og endnu mere gennem strålehornet, men dette var stadig kun begrænset til nogle få cellelag – med til otte cellelag i sålen og 12-18 cellelag i strålen , hvilket er mindre end en millimeter.”

Dog fandt de, at ved en usund hov, hvor hornets kvalitet er af ringe karakter er permeabiliteten langt større.

“In these walls, the water and tracer penetrated deep into the pigmented layer and spread through the intercellular spaces and into the non-pigmented horn”

Oversat til dansk;

“I disse lag af hovvæggen trængte vandet og sporstoffet dybt ind i det pigmenterede lag og spredte sig gennem de intercellulære rum og ind i det ikke-pigmenterede horn”

Men betyder det så, at ved hove med skader og af dårlig kvalitet, så trænger væsken dybere ind i hoven og effekten øges? Det korte svar er; ja. Problemet med den type produkter er, at de ofte har virksomme stoffer der i bedste fald er uvirksomme, men alt for ofte er skadelige for hovens horn.

Der er forskellige virksomme stoffer og fælles for dem er at de også bliver benyttet til produkter mod sur stråle.

Formalin/formaldehyd-Kræftfremkaldende
-Hornet i hoven mister sin plasticitet og danne små revner
Tjære-De intercellulære lipider eller fedtstoffer bliver beskadiget. Hoven bliver tør og skrøbelig og/eller der trænger vand ind og hoven bliver blød og svag.

Med tanke på hvordan en hov af dårlig kvalitet og skadet absorberer væsker, så har vi pludselig grobund for megen og dybe skader på hovens horn.

“Formalin causes the horn to lose its plasticity, and it becomes brittle and more liable to crack,” she states. “With horn of poor quality, the formalin-based dressings penetrated deeper into the horn than in the good quality feet. This meant that the micro cracks caused by the formalin extended farther into the tissue and this let water and other materials penetrate the horn. The damage caused by the formalin-based dressings was greatest in the sole.”

Oversat til dansk;

“Formalin får hornet til at miste sin plasticitet, og det bliver skørt og mere tilbøjeligt til at revne”,.. ”Med horn af dårlig kvalitet trængte de formalinbaserede væsker dybere ind i hornet end i hove af god kvalitet. Dette betød, at mikrorevnerne forårsaget af formalinen strakte sig længere ind i vævet, og dette lod vand og andre materialer trænge ind i hornet. Skaderne forårsaget af de formalinbaserede væsker var størst i sålen.”

Kan man så ikke gøre noget for at hjælpe hestens hove?

Jo det kan man bestemt. Det bedste du kan gøre, for din hest er, at sørge for den får og optager de vitaminer og mineraler den har behov for, så den kan danne en ny sund hov. Det kræver tålmodighed at vente på hesten gror en ny hov. En gennemvoksning tager mellem 9 til 12 måneder for en hest i fangenskab. I mellemtiden kan man sørge for at hesten beskæres/trimmes ofte, så hoven er i balance og ikke får lov til at revne og flække. -og samtidig sørge for at hesten står i et miljø der er rent og tørt.

Læs den fulde artikel ved at følge nedenstående link. I artiklen kan også ses tegninger og billeder af hove og hovens opbygning.

https://beva.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2042-3306.1998.tb05117.x

https://beva.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.2042-3306.1998.tb05117.x

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *